Thu & Partners

Giới thiệu

Giới thiệu

Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn - sứ mệnh

Đội ngũ

Thu & Partners

Thu & Partners được sáng lập và hoạt động bởi những luật sư, chuyên gia pháp lý, công tác viên có am hiểu thực tiễn áp dụng pháp luật trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Thu & Partners cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên sâu trong lĩnh vực Đầu tư, Doanh nghiệp, Xử lý nợ, Hợp đồng, Tài chính - Ngân hàng và Bất động sản. Đặc biệt, Thu & Partners nổi bật với dịch vụ dự báo, phân tích, đánh giá tác động của văn bản pháp luật mới đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam và tư vấn giải pháp hạn chế rủi ro cho khách hàng. Tại Thu & Partners tôn chỉ “Quyền lợi của khách hàng là giá trị cao nhất” luôn được các luật sư, chuyên gia pháp lý, cộng tác viên thực hiện nghiêm túc với sự tự tin Thu & Partners sẽ “dẫn đường chỉ lối” về pháp lý giúp bảo vệ thành công các quyền lợi “hợp pháp, hợp lý và chính đáng” của khách hàng.

Giá trị cốt lõi

- Luật sư, chuyên gia pháp lý luôn trung thành với lợi ích của khách hàng, không ngừng củng cố niềm tin của khách hàng.
- Sáng tạo ra dịch vụ mới với bước đi đột phá nhằm thỏa mãn yêu cầu khắt khe của khách hàng.
- Xây dựng hãng luật có bản sắc riêng đặc trưng Thu & Partners.
- Công sức đóng góp của luật sư, chuyên gia pháp lý, cộng tác viên luôn được tôn vinh.

Tầm nhìn & sứ mệnh

Trong thời gian tới, xây dựng Thu & Partners trở thành một hãng luật có bản sắc riêng, có uy tín hàng đầu về dịch vụ tư vấn pháp lý tại Việt Nam. Thu & Partners mang sứ mệnh trở thành hãng luật “dẫn đường chỉ lối” về pháp lý cho khách hàng và tận tâm tư vấn pháp lý để giúp khách hàng giải quyết thành công các vấn đề pháp luật.

Đội ngũ