Thu & Partners

Án lệ

Án lệ

Thuật ngữ “án lệ” có nguồn gốc Latinh được hiểu là việc có trước, xảy ra trước hay cách thức xử lí một tình huống nhất định, được xem là một mẫu mực cho việc xử lí trong những tình huống tương tự về sau. Ở nước Anh và các nước theo hệ thống thông luật (Common law), án lệ được coi là một nguồn quan trọng của pháp luật, không kém văn bản quy phạm pháp luật.

Ở Việt Nam hiện nay, mặc dù hàng năm khi tổng kết công tác xét xử, Toà án nhân dân tối cao có đưa ra các vụ án điển hình để hướng dẫn toà án cấp dưới xét xử, tuy nhiên khi lập luận cho quyết định của mình, các thẩm phán vẫn phải căn cứ vào các quy định của pháp luật, chứ không dựa vào các bản án đã xét xử. Việt Nam không có truyền thống áp dụng án lệ và không coi án lệ là một hình thức pháp luật.

Hiện nay, việc áp dụng án lệ trong hoạt động xét xử của Tòa án, không còn gì xa lạ. Thực tế đã có 57 bản án áp dụng án lệ về tranh chấp hợp đồng tín dụng trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại; 04 bản án áp dụng án lệ về hôn nhân gia đình; 06 bản án áp dụng án lệ về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất…

Án lệ
Án lệ

Án lệ

Tuyển tập 25 bản án được sử dụng làm Án lệ của Tòa án nhân dân tối cao

Download tài liệu

Tài liệu luật kinh tế

Tài liệu luật kinh tế

Luật kinh tế (tiếng Anh là Economic Law) là một bộ phận của pháp luật về kinh tế, là hệ thống các quy phạm pháp luật…

Download tài liệu

Tài liệu luật dân sự

Tài liệu luật dân sự

Bộ luật tố tụng dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để…

Download tài liệu

Tài liệu luật tố tụng

Tài liệu luật tố tụng

Tố tụng hình sự là những trình tự, thủ tục để xem xét, đánh giá một hành vi cụ thể có phải là tội phạm…

Download tài liệu

Tài liệu luật hôn nhân và gia đình

Tài liệu luật hôn nhân và gia đình

Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình;…

Download tài liệu

Tài liệu luật hình sự

Tài liệu luật hình sự

Những nguyên tắc cơ bản của Tố tụng hình sự được quy định và hướng dẫn cụ thể tại Luật Tố tụng hình sự số…

Download tài liệu