Thu & Partners

Căn cước công dân gắn chip: Thuận tiện và ưu việt

Căn cước công dân gắn chip: Thuận tiện và ưu việt

11/03/2021admin

Cụ thể, đối với Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, cần chú trọng tập trung tuyên truyền cho nhân dân thấy được tính chất thuận tiện và ưu việt của thẻ căn cước công dân gắn chip, như:

- Có tính bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều ứng dụng đi kèm có thể sử dụng kết nối rộng rãi cho các dịch vụ công cộng và tư nhân;

- Có thể lưu trữ nhiều loại giấy tờ, phòng tránh được các loại giấy tờ giả mạo;

- Khi tích hợp đầy đủ các thông tin, người dân đi giao dịch và làm các thủ tục sẽ không phải mang nhiều loại giấy tờ, mà chỉ cần dùng thẻ có gắn chip thì sẽ thực hiện các giao dịch;

- Đảm bảo thực hiện quyền con người, quyền công dân và chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính;

- Chip gắn trên thẻ căn cước công dân không có chức năng định vị, theo dõi để xác định vị trí của công dân.

Đồng thời, tập trung tuyên truyền về vị trí, vai trò của dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân đối với công tác quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân; ý nghĩa, vai trò trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm; góp phần cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả về kinh tế, xã hội; về tiến độ, thời gian hoàn thành các hạng mục chính của dự án.

Đối với Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cần tập trung tuyên truyền:

- Sự cần thiết của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: vị trí, vai trò của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với công tác quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân; ý nghĩa, vai trò trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm; trong hoạch định, phát triển kinh tế nhà nước.

- Ý nghĩa của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với việc bỏ sổ hộ khẩu theo Luật Cư trú (sửa đổi); tính bảo mật của thông tin công dân; cách thức để nhân dân biết, khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện thu thập, cập nhật thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tags:
Chia sẻ:

Liên quan