Thu & Partners

Trao đổi ý kiến

Nổi bật

Hộ chiếu vaccine là gì?

Hộ chiếu vaccine là gì?

Hộ chiếu hay chứng thư số vaccine là các loại tài liệu chứng minh một cá nhân đã được tiêm vaccine Covid-19, để hỗ trợ quá trình đi lại.

Chi tiết bài viết

Thay đổi thông tin đăng ký thuế khi đổi sang CCCD gắn chíp thế nào?

Khi đổi từ CMND sang CCCD gắn chíp, người nộp thuế cần thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định pháp luật.

Thủ tục đổi CMND/thẻ CCCD mẫu cũ sang CCCD gắn chíp

Thủ tục đổi CMND 9 số, CMND 12 số, thẻ CCCD mã vạch (mẫu cũ) sang thẻ CCCD gắn chíp

Thời hạn sử dụng của thẻ Căn cước công dân gắn chíp

Nhiều địa phương đang đẩy mạnh việc cấp CCCD gắn chip cho người dân thay cho việc cấp CMND hoặc CCCD mã vạch. Câu hỏi…

Mới nhất

Danh mục tạm thời chưa có tin nào